2013. május 14., kedd

PÜNKÖSD : a Szentlélek eljövetele


Amikor Mátyással ismét kitelt az apostolok száma, és eljött pünkösd napja, Jézus ígérete szerint „megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken…” (ApCsel 2,3–4).


A Pünkösd: 
Mozgóünnep, a húsvétot követő 50. napon kezdődik. A húsvéti ünnepkör lezárása, s egyben a természet megújulásának, s a tavasz köszöntésének ideje. A hívők ilyenkor arra emlékeznek, hogy Krisztus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra, s prédikációik hatására sokan megtértek. Az első keresztény gyülekezetek így alakultak ki. 

Pünkösdi népszokások: 

pünkösdkirályválasztás
zöldágjárás
pünkösdölés2013. május 6., hétfő

ANYÁK NAPJARatkó József Zsoltár című versével
köszöntünk minden édesanyát.
Az anyák halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot
váltanak; egyetlen
halott
sincs közülük; fiatalok,
mint az idő.
Újra születnek
minden
gyerekkel; megöletnek
minden halottal - harmadnapra
föltámadnak, mire
virradna.
Adassék nekik gyönyörűség,
szerelmükért örökös hűség,

s adassék könny is, hogy kibírják
a világ összegyűjtött kínját.

Az amerikai eredetű hagyományt Magyarországon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg. Az első megemlékezést 1925-ben szervezték. Az anyák napját Magyarországon minden évben május első vasárnapján ünnepeljük. forrás: http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/anyak_napja