2013. december 19., csütörtök

Boldog Karácsonyt!

Boldog Karácsonyt és kellemes ünnepeket nektek, 
valamint olvasásban és könyvekben gazdag téli szünetet!


2013. december 9., hétfő

Könyvajánló az adventi időszakra

KARÁCSONYI KÖNYVAJÁNLÓ


Adventi kalendárium
Ágh István: Hányat nézek a naptárban? : Régi falusi ünnepek
Beaumont, Émilie: Karácsonyi hagyományok a nagyvilágban
Busquets, Carlos: Karácsonyi mesekönyvem
Dickens, Charles: Karácsonyi ének : karácsonyi kísértet-história
Itt jön Télapó: Pia Pedevilla
Kispál Zsuzsanna: Szalvétatechnika : karácsonyi minták
Kósa Csaba: Esztendő, te vígságszerző!
Kovács Ibolya: Karácsonyi díszek egyszerű anyagokból
Levél elmúlt Karácsonyokról / Füst Milán  In: Kökény kisasszony : Magyar írók meséi
Magyar ünnepek : [ünnepi műsorok nemzeti, népi és egyházi ünnepeinkhez]
Massenkeil, Angelika: Adventi és karácsonyi díszek
Massenkeil, Angelika: Karácsonyi díszek természetes anyagokból
Tátrai Zsuzsanna: Jeles napok, ünnepi szokások
Télapó itt van
Telizsák és fenyőág : versek, dalok gyermekeknek
Telizsák és fenyőág : versek, dalok gyermekeknek
Ünnepsoroló : Versek, dalok, játékok, jó tanácsok ünnepekre
Virtanen, Rauha S.: A karácsonyfalopásVers az adventi időszakra a 2. gyertyagyújtás után

...

Ki farag valaha bennünket egészre,
ha nincs kemény vésőnk, hogy magunkat vésne,
ha nincs kalapácsunk, szüntelenül dúló,
legfájóbb mélyünkbe belefúró fúró?
 
Szenvedésre lettünk mi.
Szenvedni annyi, mint diadalt aratni:
Óh hány éles vasnak kell rajtunk faragni,
míg méltók nem leszünk, hogy az Ég királya
beállítson majdan szobros csarnokába.
 
Krisztus urunk, segíts meg!

2013. december 6., péntek

Szent MiklósKrisztus után 245-ben született, egy gazdag család gyermekeként. Már gyermekkorában is történtek vele csodák. Alig kezdte el iskoláit, mikor Patara városában nagy járvány tört ki, és mint kisgyermek, árvaságra jutott. Ezért a szüleitől örökölt hatalmas vagyonával Patara érsekéhez, (aki apja testvére volt,) költözött. Az Ő felügyelete mellett nevelkedett, s gyermekévei alatt megszerette a kolostori életet, majd iskoláinak befejeztével a papi hivatást választotta. Életét az emberiségnek és a gyerekek tanítására szentelte. Bárki kérte, mindig segített. Ember szeretete, segítőkészségének híre messze földre eljutott. 

Egyszerű emberként élt a nép között, miközben tanított és szeretetet hirdetett. Éhínség idején a teljes egyházi vagyont a nép étkeztetésére fordította, amiért szembe került az Egyházzal, halála után, ezért az engedetlenségért egy időre ki is tagadták az Egyházból! 
Minden este órákig sétált a városka utcáin, beszélgetett az emberekkel, figyelt a gondjaikra. Így történt a legendáját alkotó eset is, ami valójában megtörtént:
A kolostor szomszédságában élt egy elszegényedett nemes ember, aki úgy elnyomorodott, hogy betévő falatra is alig jutott. Három férjhez menés elött álló lánya azon vitatkozott egy este, hogy melyikük adja el magát rabszolgának, hogy tudjon segíteni a családon, és hogy a másik férjhez tudjon menni. Ekkor ért a nyitott ablak alá Miklós püspök , és meghallotta az alkut. Visszasietett a templomba, és egy marék aranyat kötött keszkenőbe, és bedobta az ablakon. A lányok azt hitték csoda történt. Majd egy év múlva ugyanebben az időben még egy keszkenő aranyat dobott be a második lánynak. Kisiettek, mert lépteket hallottak az ablak alól, s akkor látták, hogy egy piros ruhás öregember siet el a sötétben. Harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt, és bepalánkolva találta az ablakot. Ekkor felmászott a sziklaoldalban épült ház tetejére, és a nyitott tűzhely kéményén dobta be az aranyat. A legkisebb lány éppen ekkor tette harisnyáját a kandalló szerű tűzhelybe száradni, és az pont bele esett. 

 Az idő folyamán mégis kitudódott a titok, hogy a jótevő maga Miklós püspök. Ugyanis a legkisebb lánynak bedobott aranyban volt egy olyan darab, amit a helyi aranykereskedő előzőleg adományozott Miklós püspöknek egy szerencsés üzletet követően. Ezt felismerve, már mindenki tudta, hogy ki a titokzatos segítő! De kiderült ez abból is, hogy december 5-én a névnapja előestéjén a hideg idő beköszöntével rendszeresen megajándékozta a gyerekeket mindenféle édességgel. Ezért az adakozásaiért a nép elnevezte " Noel Baba" -nak, ami azt jelenti " Ajándékozó Apa". A keresztényüldözések alatt őt is elfogták, éheztették, kínozták, de kivégezni nem merték. 

Hosszú, békés öregkort ért meg. A legenda szerint lelkét ( 342 december 6-án ) angyalok vitték végső nyughelyére, ahol egy tiszta forrás eredt. Ebből a tiszta forrásból áradó szeretettel küldi legendája a mai gyerekekhez utódát, a Mikulást.

forrás: URL: http://www.mikulasbirodalom.hu/myra/legenda.htm

2013. december 5., csütörtök

ADVENTI IDŐSZAK

Az adventi koszorú


December 1-én vasárnap az adventi koszorún meggyújtottuk az első gyertyát. 
Most essék szó arról, hogy mit jelképez az  adventi koszorú , milyen színeknek kell rajta lennie, valamint milyen színű gyertyáknak? 

1. A koszorú  kör/kerek alakja a teljesség, az egység, a NAP szimbóluma. A körnek mágikus jelentése is van, ezt bizonyítja, hogy régen az ajtókra akasztották üzenve a gonosz erőknek: "Itt semmi keresnivalótok nincs"!!!

2. Az adventi koszorún meg kellett jelennie a következő színeknek: 
piros: az élet , Boldogasszony védelme
zöld: öröklét, termés
sárga: belső világosság, fény 

3. A gyertyákról: 
Az első kettő gyertya lila, ez a bűnbánat színe. Az advent ugyanis - csak úgy, mint a nagyböjt - bűnbánati időszak. Az Egyház arra szólítja fel híveit, hogy térjenek meg Urukhoz és készüljenek bűnbánattal Kriszus születésének ünnepére. A harmadik gyertya színe rózsaszín, ez az örvendezésre utal. Az öröm színe ugyanis a fehér, és ha ezt a lilával vegyítjük, akkor rózsaszínt kapunk. 
A negyedik pedig ismét lila a bűnbánatot jelképezve.

S végül mi az ADVENT? Amikor a fény eljövetelére készülünk. Hogyan , mi módon? 
Lecsendesüléssel, elcsendesüléssel, azzal, hogy a mindennapok zajából kilépünk , kevesebbet nyüzsgünk. Kicsit magunkba nézünk.S próbálunk böjttel megtisztulni testileg, lelkileg.