Könyvtár

Könyvtári tudnivalók

Neve: Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Könyvtára 
Címe: 1031 Budapest, Arató Emil tér 1.
Helye: A bejárattól balra a földszinten található, az ebédlővel szemben.
Könyvtárostanár: Pozsa Réka
Elérhetőségek:
aquilibri.blogspot.com
Iskola elérhetősége: 
Telefon/Fax: (1) 368-7818, (1) 430-0186

Nyitvatartás a tanév ideje alatt:

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
De.
10:00-12:00
11:00-12:00
09:00-12:00
11:00-
12:30
09:30-12:00
Du.
12:30-
15:30
12:30-15:30
12:30-13:00


13:45-15:45
14:45-
15:45
12:30-15:00csütörtök 14:00-15:00 könyvmoly szakkör


Miért jó bejönni a könyvtárunkba?
¾    Megtudhatod mi az az olvasóhernyó.
¾    Nyugalomban és csendben tölthetsz el pár percet, néhány órát.
¾    Olvashatsz.
¾    Könyvajánlók segítségével új és érdekes könyvekkel ismerkedhetsz meg.
¾    Megírhatod a leckédet.
¾    Gyűjtőmunkát végezhetsz.
¾    Színezhetsz.
¾    Társasjátékozhatsz, kártyázhatsz.
¾    Számítógépezhetsz (folyamatban)
¾    Kiállításokat nézhetsz meg.
¾    A könyvtári kívánságládába bedobhatod igényeidet, hogy milyen könyveket szerezzünk be.
¾    ……


Tudnivalók:

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT


 4 fő része a következő:

1. A használói kör
2. A könyvtár használatának módja
3. A könyvtár szolgáltatásai
4. A könyvtári házirend

  1. Használói kör:

Az iskolai könyvtárat

¾     az iskola diákjai,
¾     tanárai,
¾   a pedagógiai munkát segítő közalkalmazottai (adminisztratív és technikai dolgozók) használhatják.

A könyvtárhasználók a könyvtár szabályait magukra nézve kötelező jelleggel elfogadják. A könyvtári szabályok megsértése esetén a könyvtáros a látogatási, kölcsönzési, helybenhasználati jogokat megvonhatja.

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
Az adatokat számítógépes integrált könyvtári rendszerben (SZIRÉN) kezeli a könyvtáros.

Tanulói jogviszony és munkaviszony csak a könyvtári tartozás rendezése után szűnhet meg.

  1. Használat módja:

2.1.      Helybenhasználat

Az iskolai könyvtár a gyűjteményét úgy alakítja ki, hogy minél eredményesebben segíteni tudja az iskolában folyó oktató-nevelő munkát. Ennek érdekében csak helyben lehet használni
¾     a kézikönyvtár állományát
¾     folyóiratokat

A könyvtárban saját könyvet is lehet használni, de ezt minden alkalommal be-és kilépéskor is be kell mutatni.


2.1.2.      Kölcsönzés
¾    A könyvtárból kölcsönzés nélkül dokumentumokat kivinni TILOS!
¾    A kölcsönzés tényét füzetben (füzetes kölcsönzés) és elektronikus formában is nyilvántartja a könyvtáros.
Mindkét esetben a leltári számot, a kikölcsönzött dokumentum címét és szerzőjét, kiadási dátumát és kölcsönzési határidejét rögzíti. A kölcsönző személy aláírásával hitelesíti, hogy felelősséget vállal a kikölcsönzött dokumentum épségéért, határidőre történő visszahozásáért. Ha a kölcsönzött dokumentumot megrongálta vagy elveszítette, köteles ugyanannak a műnek, ugyanazt a kiadását beszolgáltatni, ennek hiányában a könyvtárnak kártérítést fizetni.

Leltárba nem került dokumentum nem kölcsönözhető.

I. Kölcsönzés rendje diákoknak:
Beiratkozás után, a diákok egyszerre 2 db könyvtári dokumentumot kölcsönözhetnek 3 hét időtartamra. Ez 1-szer hosszabbítható 1 héttel.
Tankönyvet egész tanévre kölcsönözhetnek. Tankönyvet visszahozni az utolsó tanítási napon kell.
Kézikönyvek helyben használhatók.
CD, DVD, video, kazetta kölcsönzési ideje 3 nap.
Ha a diák a tanév végéig nem rendezi könyvtári tartozását, a következő tanév elején nem kaphat új tankönyveket addig, amíg ezt nem pótolja.

II. Kölcsönzés rendje tanároknak:
A kikölcsönözhető dokumentumok száma legfeljebb 15 db lehet. Ebbe nem tartoznak bele azon könyvek, melyeket órára kérnek el a pedagógusok. A kölcsönzés határideje a tanári segédkönyvek (pl. brosúrák, módszertani segédkönyvek, kötelező olvasmányok) esetén a tanév vége (utolsó tanítási nap). Tankönyv szintén egész tanévben kinn lehet. Egyéb könyvek esetén 3 hét a kölcsönzési határidő. CD, DVD, video, kazetta kölcsönzési ideje 3 nap.

Tanév végén (utolsó tanítási nap) minden kinn levő könyvet vissza kell hozni.
A kézikönyveket ők is a könyvtárban, illetve az iskola területén belül használhatják.


III. Kölcsönzés a pedagógiai munkát segítő közalkalmazottaknak:
Egyszerre legfeljebb 6 db dokumentumot kölcsönözhetnek 3 hétre, mely hosszabítható.
CD, DVD, video, kazetta kölcsönzési ideje 3 nap.

Határidőn túl visszahozott dokumentumok esetén késedelmi díjat kell fizetni.
50 ft/ nap.

  1. A könyvtár szolgáltatásai

Könyvtárlátogatás
Helyben használat
Kölcsönzés
Csoportos használat (könyvtárhasználati órák)
Állományfeltáró eszközök használata
Irodalomkutatás, bibliográfia összeállítása
Internet használat (tanulói gépeken, melyek beszerzése folyamatban van)

Tudnivalók a számítógépek használatával kapcsolatban: (később)


  1. Könyvtári házirend

A könyvtárhasználati szabályzat rövidített változatát jól látható helyre kifüggesztik a könyvtárban. A házirend a nyitvatartási időt és a könyvtárban való viselkedés legfontosabb szabályait is tartalmazza.

Nyitvatartás: (előre láthatólag délutánonként minden tanítási napon)
A tanév rendjéhez alkalmazkodik. A tanítás ideje alatti időszakban, szeptembertől a tanév végéig, tanítási napokon áll rendelkezésre. Szünidőben zárva tart.
Óraközi nagyszünetben (2. óra után könyvet vissza lehet hozni).


Könyvtári illem

Kabátot, táskát nem szabad behozni, azt az előtérben kell hagyni.
Nem eszünk, nem iszunk a könyvtárban!
Csendben kell lenni!
Őrjegyet kell használni a könyvtári rend megőrzése érdekében! Ha nem tudod, hova kell visszatenni a könyvet, tedd le egy olvasótermi asztalra!
A könyvtár berendezéseit, dokumentumait rendeltetésszerűen szabad használni. Azok épségére valamennyi olvasónak kötelessége vigyázni.
Nem használható mobiltelefon!


[1] Forrás: Netikett: A viselkedés (íratlan) szabályai az Interneten URL: http://www.mlbe.hu/netikett.htm (letöltés dátuma: 2010. november 1.)
[2] Közoktatási törvény értelmében: 1993. évi LXXIX. Tv. 1.sz . melléklet 3.rész II.9 pontja
A könyvtáros munkaideje heti 40 óra. Kötelező óraszáma: 22 óra, mely a nyitvatartásra és könyvtári órákra fordítandó. Közmegegyezés: heti 22 óra nyitvatartási időből 2 órát könyvtárhasználati órákra fordítani.

1 megjegyzés: