2014. január 22., szerda

A Magyar Kultúra Napja : január 22.

Ma, január 22-én a Magyar Kultúra Napját a Himnusz eléneklésével ünnepeltük iskolánkban. A reggeli 8 órai becsengetés előtt felsorakoztunk a felsős gyerekekkel az aulában és a lépcsősoron majd osztályonként egy-egy versszakot énekeltünk el. 

De , mi is az a magyar kultúra napja? Honnan ered? 

Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be - "a magyar nép zivataros századaiból" vett példákra épített költeményét - a Himnuszt.
Nem lett piros betűs ünnep, nincs ezen a napon iskolai szünet, de a legtöbb helyen, iskolában, könyvtárban, faluban, városban ilyenkor megemlékeznek Kölcseyről, a Himnuszról és a magyar kultúráról.    
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
Az emléknapon országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak. E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá – 1993 óta – az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat:

* Apáczai Csere János-díj
* Brunszvik Teréz-díj
* Éltes Mátyás-díj
* Karácsony Sándor-díj
* Kiss Árpád-díj
* Németh László-díj
* Szent-Györgyi Albert-díj

Kölcsey műve előtt a katolikus magyarság néphimnusza a Boldogasszony Anyánk és az Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű ének, míg a református magyarságé a Tebenned bíztunk, elejétől fogva (90. Zsoltár) volt. Népszerű volt – a hatóságok által többször betiltott – ún. Rákóczi-nóta is. Ez utóbbit Hector Berlioz és Liszt Ferenc is megzenésítette.


Boldogasszony anyánk…
Boldogasszony Anyánk, régi nagy patrónánk,

Nagy ínségben lévén, így szólamlik hazánk:

Magyarországrul, Pannóniárul,

Ne feledkezzél el árva magyarokrul.

Oh Atyaistennek kedves szép leánya,

Krisztusnak szent anyja, Szentlélek mátkája!

Magyarországrul, Pannóniárul,

Ne feledkezzél el árva magyarokrul.

Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,

Tégy méltóvá bennünk régi grátiákra.

Magyarországrul, Pannóniárul,

Ne feledkezzél el árva magyarokrul.

Ímé, ládd, mint kérünk; bűnünkből kitérünk;

Tehozzád sóhajtunk, énekszóval intünk:

Magyarországrul, Pannóniárul,

Ne feledkezzél el árva magyarokrul.

Fordíts el hazánkrul ennyi sok ínséget,

Melyben torkig úszunk, s nyerj már békességet.

Magyarországrul, Pannóniárul,

Ne feledkezzél el árva magyarokrul.

Abigailnál szebb, Rákelnél ékesebb,

Még Judit asszonynál is vagy gyönyörűebb.

Magyarországrul, Pannóniárúl,

Ne feledkezzél el árva magyarokrul.

Krisztus fiad előtt hajts térdet érettünk,

Ha ezt nem cselekszed, egy lábig elveszünk.

Magyarországrul, Pannóniárul,

Ne feledkezzél el árva magyarokrul.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése